สำนักงานบัญชี นนทบุรี

สํานักงานบัญชี.COM » รับทําบัญชีนนทบุรีบางใหญ่ไทรน้อยปากเกร็ด?

Click to rate this post!
[Total: 598 Average: 5]

นอกจากข้อมูลที่ได้ระบุไว้แล้วว่าจังหวัดนนทบุรีมีอำเภอทั้งหมด 5 อำเภอ แต่ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำบลในแต่ละอำเภอดังนี้:

 1. อำเภอเมืองนนทบุรี:
  • ตำบลทั้งหมดในอำเภอนี้: บางกระสั้น, บางขวัญ, บางขุนทอง, บางคูเวียง, บางปรอก, บางพูด, บางยี่โท, บางไผ่, บางใหญ่, บางใหญ่ใต้, ปากคลองภาษีเจริญ, ปากเกร็ด, สวนใหญ่, แหลมฟ้าผ่า.
 2. อำเภอปากเกร็ด:
  • ตำบลทั้งหมดในอำเภอนี้: บางตลาด, บางกระสั้น, บางหลวง, บางเดื่อ, บางพูด, บางบัวทอง, คลองพระอุดม, คลองเกลือ, ท่าอิฐ, อ้อมน้อย.
 3. อำเภอบางกรวย:
  • ตำบลทั้งหมดในอำเภอนี้: บางกรวย, บางสวน, บางขนุน, บางขุนศรี, บางคูเวียง, บางหลวง, บางเลน, บางไผ่, มหาสวัสดิ์, รังสิต, ละหาร, ลำโพ, ไทรน้อย.
 4. อำเภอบางใหญ่:
  • ตำบลทั้งหมดในอำเภอนี้: บางปะอิน, บางเลน, บางบัวทอง, บางรักน้อย, บางคูเวียง, ไทรน้อย (สาขาตำบล).
 5. อำเภอบางบัวทอง:
  • ตำบลทั้งหมดในอำเภอนี้: บางบัวทอง, บางคูวัด, บางหลวง, บางใหญ่, บางปลา, บางด้วน, คลองขวาง, คลองบางพราน, คลองมะเดื่อ, คูบางหลวง.

โปรดทราบว่าข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือเว็บไซต์ทางการของท้องถิ่นเพื่อความแม่นยำที่สูงสุดในขณะนี้.

นนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีระบบถนนที่เจริญรุ่ง เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีถนนหลายสายที่สำคัญทั้งทางหลวงและทางสายภายในเมือง บางสายถนนที่มีความสำคัญในจังหวัดนนทบุรีได้แก่:

 1. ถนนรัตนาธิเบศร์: เป็นถนนสำคัญที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร และเป็นทางหลักของการเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย
 2. ถนนเพชรเกษม: เป็นถนนสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ
 3. ถนนแจ้งวัฒนะ: เป็นถนนทางหลวงสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองนนทบุรีและตัวเมืองปทุมธานี
 4. ถนนงามวงศ์วาน: เป็นถนนสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองนนทบุรีและตัวเมืองสมุทรสาคร

นอกจากนี้ยังมีถนนรองรับการเดินทางในเขตเมืองนนทบุรีอีกหลายสายที่สำคัญ เช่น ถนนวงแหวนใน เป็นต้น โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลถนนและการจราจรล่าสุดได้จากหน่วยงานท้องถิ่นหรือแผนที่ออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

จังหวัดนนทบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงสวนสาธารณะ วัด และสถานที่ทางวัฒนธรรมด้วย ต่อไปนี้คือบางส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวที่นนทบุรีมี:

 1. วัดโพธิ์ทอง: เป็นวัดที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มีพระพุทธรูปใหญ่ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเป็นสิริมงคลและเป็นที่นั่งของวัดที่น่าสังเกต
 2. สวนสระน้ำเมืองนนทบุรี: สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีสระน้ำใหญ่กว่า 30 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพูด อำเภอเมืองนนทบุรี มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมพักผ่อนและกีฬาออกกำลังกาย พร้อมกับมีที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
 3. ถนนคนเดินนนท์ สแควร์: เป็นสถานที่ชุมชนสำหรับการพบปะและกิจกรรมกลางแจ้ง มีร้านค้า ร้านอาหาร และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ
 4. หอศิลปวัฒนธรรมนนท์: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้เป็นที่รวมสื่อศิลปวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่น มีการจัดแสดงและนิทรรศการศิลปะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 5. ศูนย์วัฒนธรรมและการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี: เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนี้ยังมีสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย เช่น สวนสัตว์ อุทยานแห่งชาติ และแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ซึ่งจะเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนในจังหวัดนนทบุรี

สถานที่ราชการในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยหลายองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ ซึ่งรวมถึงสำนักงานจังหวัด สำนักงานเขต รวมถึงหน่วยงานระดับท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะและการบริหารงานของรัฐบาล องค์กรรัฐและเอกชน ต่อไปนี้คือสถานที่ราชการที่สำคัญในจังหวัดนนทบุรี:

 1. สำนักงานจังหวัดนนทบุรี: ศูนย์กลางการบริหารจัดการของจังหวัดนนทบุรี
 2. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.): หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการในระดับตำบล
 3. โรงเรียน: มีโรงเรียนต่างๆ ในระดับการศึกษาทุกระดับ เช่น โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนประถม, โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น
 4. โรงพยาบาล: มีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชน
 5. สถานีตำรวจภูธร: หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและการให้บริการตำรวจในพื้นที่
 6. หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ: เช่น กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรป่าไม้, สำนักงานสิ่งแวดล้อม และสถานที่ราชการอื่นๆ ในระดับภาครัฐและท้องถิ่น

การตรวจสอบสถานที่ราชการในจังหวัดนนทบุรีที่แม่นยำสุดควรทำจากแหล่งข้อมูลทางออนไลน์หรือการติดต่อสอบถามที่หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อข้อมูลที่เป็นทางการและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

จังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่เศรษฐกิจที่หลากหลายและเติบโตอย่างมีความสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม การค้า และการบริการ นี่คือบางส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดนนทบุรี:

 1. อุตสาหกรรม: นนทบุรีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีอุตสาหกรรมโรงงาน โรงงานปิโตรเลียม โรงงานเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอื่นๆ อย่างมีชื่อเสียง
 2. การค้าและธุรกิจ: นนทบุรีเป็นศูนย์กลางของธุรกิจและการค้าในภาคกลางของประเทศ มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และศูนย์การค้าที่มีผลักดันให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างหลากหลาย
 3. การบริการ: นนทบุรีมีศูนย์บริการทางการแพทย์และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง รวมถึงศูนย์บริการท่องเที่ยวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง
 4. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์: นนทบุรีมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงการบ้านพักอาศัยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างบ้านและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมที่สนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต

บริษัทที่รับทำบัญชีภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน, บริษัทจำกัด, นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ, นิติบุคคลอาคารชุด, หมู่บ้าน, มูลนิธิ, สมาคม, หอการค้า, สหกรณ์, กิจการร่วมค้า, ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ BOI และนิติบุคคลที่จดรับ VAT หรือไม่จดรับ VAT โดยมีกิจกรรมทางธุรกิจหลากหลาย เช่น การผลิตสินค้า, การค้าปลีกและค้าส่ง, การนำเข้าและส่งออก, การดรอปชิพ, การขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Shopee, Lazada, Facebook, การให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดเก็บคลังสินค้า, บริการทางการแพทย์และความงาม, การศึกษา, บริการร้านอาหารและภัตตาคาร, การให้บริการที่พักอาศัยเช่นโรงแรมและโฮสเทล, การท่องเที่ยวและบันเทิง, บริการสปาและซาวน่า, การรับเหมาก่อสร้าง, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่า, การให้บริการที่เกี่ยวกับทอง, การจำนำ, การประกันชีวิตและทรัพย์สิน, การให้สินเชื่อ, การไมโครไฟแนนซ์, การบริหารจัดการแฟ็กเตอริง, การพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์, การพัฒนาแอปพลิเคชันและเกม, การเกษตรกรรม, และบริการอื่น ๆ ที่มีหรือไม่มีการจัดเก็บสต๊อกสินค้าด้วยกันในหมู่นิติบุคคลอาคารชุด, หมู่บ้าน, มูลนิธิ, สมาคม, หอการค้า และสหกรณ์

คำค้น สำนักงานบัญชี ในจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานบัญชี เกาะเกร็ด, สำนักงานบัญชี ตำบลท่าอิฐ, สำนักงานบัญชี ตำบลบางตลาด, สำนักงานบัญชี ตำบลบางตะไนย์, สำนักงานบัญชี ตำบลบางแม่นาง, สำนักงานบัญชี ถนนติวานนท์-ปทุมธานี, สำนักงานบัญชี ถนนบางบัวทอง-ไทรน้อย, สำนักงานบัญชี ถนนสามัคคี, สำนักงานบัญชี บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์, สำนักงานบัญชี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี, สำนักงานบัญชี วัดแดงธรรมชาติ, สำนักงานบัญชี วัดบางกรวย, สำนักงานบัญชี วัดบางไผ่, สำนักงานบัญชี วัดละหาร, สำนักงานบัญชี วัดสังฆทาน, สำนักงานบัญชี วัดแสงสิริธรรม, สำนักงานบัญชี ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์ งามวงศ์วาน, สำนักงานบัญชี ศูนย์ราชการนนทบุรี, สำนักงานบัญชี สนามฟุตบอลธันเดอร์โดม สเตเดียม, สำนักงานบัญชี อำเภอบางบัวทอง,

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )